Google AdWords

Vi ser till att ni uppnår optimal resultat samt bättre avkastning över tid på er investering

Vad är Google AdWords?

Hur kan vi hjälpa er?

Hur funkar det?

Steg 1

Vi samlar in information om ert företag, bransch och konkurrenter för att få bättre bild av er verksamhet.

Steg 2

Informationen analyseras  noggrant av våra specialister. Ett strategi samt handlingsplan bildas utifrån analysen och presenteras till  er under ett personligt möte.

Steg 3

Efter att båda parterna är överens och känner sig redo, går vi vidare med att sätta upp ett nytt AdWords konto eller bygger på ert befintliga med relevant och noggrann struktur för framgångsrik AdWords-annonsering.

Steg 4

Vi tar hand om ert AdWords-konto och sköter löpande optimering av era annonskampanjer. Den effektiva strukturen möjliggör för oss att identifiera relevanta sökord & skalar bort olönsamma klick och visningar, detta effektiviserar och sänker era annonseringskostnader.

Steg 5

Vid månadens slut kommer en utav våra specialister att ta fram en månadsrapport med analyser och rapporter om hur det har gått för era AdWords-annonser med kommentarer och rekommendationer för eventuella förbättringar.

Steg 6

En personlig rådgivare från Avana kommer att ta kontakt med er och går igenom månadsrapporten, hur era annonser har presterat samt tips och råd om vilka förbättringar som kan göras för att uppnå optimal resultat samt öka avkastning över tid.